ייעוץ ותכנון מס

מניעת תשלום מס באמצעות תכנון נכון וחכם של מהלכים עסקיים הינה לגיטימית לחלוטין.

תכנון נכון ובניה נאותה של מהות העסקה, יש בהם כדי להשפיע בצורה מהותית על חבות המס שעשויה לנבוע מעסקה זו.

אנו מייצגים את לקוחות המשרד בדיוני שומה וביקורות הנערכים ע”י שלטונות המס השונים ומייעצים להם במהלך השנה בכל הסוגיות העולות במהלך העסקים הרגיל כמו גם בתכנון אופטימלי של עסקאות והתאגדויות לצורך חשיפה מיסוית נמוכה ככל שניתן.

סגירת תפריט